A R T Y S T Y C Z N A  F O T O G R A F I A  Ś L U B N A

h i s t o r i e  p e ł n e  e m o c j i,  w z r u s z e ń  o r a z  p i ę k n e g o  ś w i a t ł a

Cześć! z tej strony Michał. Wierzę, że trafiliście do mnie ponieważ planujecie przeżyć coś niezwykłego, bez względu na to czy chcecie spędzić ten wyjątkowy dzień spacerując wśród górskich mglistych pejzaży, szumu morza czy najlepszym na świecie przyjęciu. Fotografia jest dla mnie czymś więcej niż uwiecznianiem chwil – jest to podróż w głąb waszych wspólnych uczuć, które z przyjemnością dla Was opowiem.

S L O W  W E D D I N G  W  S E R C U  S U D E T Ó W

N A R Z E C Z E Ń S K A  S E S J A  W  S T A R Y M  P O R C I E

Wybrane historie

M I Ł O S N A  S E S J A  N A D  B A Ł T Y K I E M

Bądź ze mną na bieżąco!

obserwuj mnie na instagramie @one.love.story_weddings

Fotograf ślubny | Legnica | Karków | Katowice | Warszawa | Wrocław | Gdańsk | Poznań | Polska | Fotografia ślubna | Sesje ślubne | Sesje narzeczeńskie | Portret